Art History 40 x 40. From 1978 to 2018 – Mao Tongqiang @ Prometeo Gallery (3)

Art History 40 x 40. From 1978 to 2018 – Mao Tongqiang
2018年11月9日-2019年3月3日
Prometeo Gallery, Shanghai
http://www.prometeogallery.com/
Curator: Lu Peng

 


Installation view (Xu Bing, Zhang XiaoGang)


Zhu XinJian Stage 2 Karaoke Period (1993-95)


Mao TongQiang The Secret of Graffiti (2018)


Xu Bing Book from the Ground (Black Version) (2016)


Zhang XiaoGang Bathtub (2017)


Yin ZhaoYang Thunder (2018)


Mao XuHui Radiance (2018)


Zhou ChunYa The Towering SomgShan Mountains (2018)


Chen DanQing


Yang FuDong Moving Mountains (2016)


Yin XiuZhen Unsent Message (2017)


Gu Wenda TianXiang Jingzhe (2014)

Copyrighted Image