still moving @ Former Suujin Elementary School / Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA etc

2015年3月27日
still moving
7 MAR - 10 MAY 2015
Former Suujin Elementary School / Suujin Area / Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA, Kyoto
http://stillmoving.kcua.ac.jp/Former Suujin Elementary School


KCUA Tomoaki Ishihara Suujin Lab.


Kazuhito Tanaka + Yasuto Masumoto


Tsuyoshi Hisakado


Satoru Takahashi


Akihiko Inoue + Akira Nihei


KAGEUTSUSHI


KAGEUTSUSHI


KCUA Tomoaki Ishihara Suujin Lab.


RAD - Research for Architectural Domain


RAD - Research for Architectural Domain


Satoru Takahashi


Masayuki Sugiyama


Hoefner/Sachs


Toru Koyamada