still moving @ Former Suujin Elementary School / Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA etc

still moving
7 MAR – 10 MAY 2015
Former Suujin Elementary School / Suujin Area / Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA, Kyoto
http://stillmoving.kcua.ac.jp/


Former Suujin Elementary School


KCUA Tomoaki Ishihara Suujin Lab.


Kazuhito Tanaka + Yasuto Masumoto


Tsuyoshi Hisakado


Satoru Takahashi


Akihiko Inoue + Akira Nihei


KAGEUTSUSHI


KAGEUTSUSHI


KCUA Tomoaki Ishihara Suujin Lab.


RAD – Research for Architectural Domain


RAD – Research for Architectural Domain


Satoru Takahashi


Masayuki Sugiyama


Hoefner/Sachs


Toru Koyamada

Copyrighted Image