NEWS : Koichi Enomoto “FLOWERS & BIRDS” @ TOMIO KOYAMA GALLERY

Koichi Enomoto participates “FLOWERS & BIRDS”@TOMIO KOYAMA GALLERY

Venue:TOMIO KOYAMA GALLERY
Date:July 16 – August 21, 2021
Opening Hours : 11:00 – 18:00
Closed : Sun., Mon. and Public holiday
Admission fee : Free

Artist | Masako Ando, Koichi Enomoto, Suna Fujita, Heihachiro Fukuda, Yuichi Inoue, Hideaki Kawashima, Makiko Kudo, Masahiko Kuwahara,
 Shintaro Miyake, Yuko Murata, Yu Nishimura, Ellie Omiya, 
Rieko Otake, Yuko Someya, Kenzo Taruishi
Cooperation | GALLERY SIDE 2, LOOP HOLE, TARO NASU, KAYOKOYUKI

>>TOMIO KOYAMA GALLERY

Copyrighted Image