Motohiro Tomii and Masakazu Horiuti: Contorting Forms @ Yumiko Chiba Associates

Motohiro Tomii and Masakazu Horiuti: Contorting Forms
June 17 – August 5, 2023
Yumiko Chiba Associates, Tokyo
http://ycassociates.co.jp/
http://ycassociates.co.jp/exhibitions/2023/06/10/1788/

 


Motohiro Tomii, stretch relief #1 (2020)


Left: Masakazu Horiuti, Cube (line) (1981) Right: Motohiro Tomii, torso or fried rice #8 (2023)


Left: Motohiro Tomii, NR#13 (2016) Right: Motohiro Tomii, NR#12 (2016)


Motohiro Tomii, NR#19 (2016)


Installation view “Motohiro Tomii and Masakazu Horiuti: Contorting Forms”, Yumiko Chiba Associates, Tokyo, 2023


Masakazu Horiuti, Outside of a Cube (1990)


Masakazu Horiuti, Work C (1954)


Motohiro Tomii, GG (2019)


Masakazu Horiuti, Plane N-A (1962)


Motohiro Tomii, the mood of sculpture #4 (2023)


Motohiro Tomii, the mood of sculpture #1 (2023)


Motohiro Tomii, three pairs of chopsticks (2022)


Masakazu Horiuti, Installation view “Motohiro Tomii and Masakazu Horiuti: Contorting Forms”, Yumiko Chiba Associates, Tokyo, 2023


Installation view “Motohiro Tomii and Masakazu Horiuti: Contorting Forms”, Yumiko Chiba Associates, Tokyo, 2023

Copyrighted Image