Masaru Tatsuki: KAKERA @ GALLERY SIDE2

Masaru Tatsuki: KAKERA
31 JAN – 26 FEB 2020
GALLERY SIDE2
https://www.galleryside2.net/en
https://www.galleryside2.net/en/exhibitions/masaru-tatsuki-kakera

 


Masaru Tatsuki, Stock Table,  1990.3.13 / 2017.11.10  (2017)


Masaru Tatsuki, Installation view “KAKERA”, GALLERY SIDE2, Tokyo, 2020


Masaru Tatsuki, irst Photo from Mars,  1976.7.21 / 2016.3.15  (2016)


Masaru Tatsuki, Kabuki  Actor  Ennosuke  Ichikawa Ⅲ, Unknown / 2016.7.20  (2016)


Masaru Tatsuki, Installation view “KAKERA”, GALLERY SIDE2, Tokyo, 2020

 

Copyrighted Image