Art History 40 x 40. From 1978 to 2018 – Mao Tongqiang @ Prometeo Gallery (2)

Art History 40 x 40. From 1978 to 2018 – Mao Tongqiang
9 NOV 2018 – 3 MAR 2019
Prometeo Gallery, Shanghai
http://www.prometeogallery.com/
Curator: Lu Peng

 


Li Shan Tumo 2 (2017)


Ding Yi Appearance of Crosses 2017-6 (2017), Appearance of Crosses 2017-7 (2017)


Qiu ZhiJie War of Towers (2016)


Installation view


Installation view


Liu XiaoDong


Fang LiJun 2014-2015 (2015)


Liu Wei


Ma LiuMing


Huang Rui The Space – Zen “0-9” (2018)


Installation view


He DuoLing


Zhan Wang Invisibility Series – The Beginning of The Form (2017-18)

Copyrighted Image