Sim Chi Yin: The Mountain That Hid @ Datsuijo

Sim Chi Yin: The Mountain That Hid
January 6 – January 24, 2024
Datsuijo, Tokyo
https://www.instagram.com/datsuijo/
https://www.instagram.com/p/C01J11YSxOU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Culation: Matthew Lawson Garrett

 


Sim Chi Yin, The Mountain That Hid (2022)


Sim Chi Yin, The Mountain That Hid (2022)


Sim Chi Yin, The Mountain That Hid (2022)


Installation view “Sim Chi Yin: The Mountain That Hid”, Datsuijo, Tokyo, 2024


Sim Chi Yin, She Never Rode That Trishaw Again (2021)


Installation view “Sim Chi Yin: The Mountain That Hid”, Datsuijo, Tokyo, 2024


Sim Chi Yin, She Never Rode That Trishaw Again (2021)


Sim Chi Yin, She Never Rode That Trishaw Again (2021)


Sim Chi Yin, She Never Rode That Trishaw Again (2021)


Installation view “Sim Chi Yin: The Mountain That Hid”, Datsuijo, Tokyo, 2024

Copyrighted Image