Guo-Liang Tan: in mid shapes @ Ota Fine Arts

Guo-Liang Tan: in mid shapes
October 28 – December 16, 2023
Ota Fine Arts, Tokyo
https://www.otafinearts.com/
https://www.otafinearts.com/exhibitions/300-in-mid-shapes-guo-liang-tan/

 


Left: Guo-Liang Tan, Blueshift Ⅰ (2023)  Right: Guo-Liang Tan, Blueshift Ⅱ (2023) 


Guo-Liang Tan, Untitled (Offset) (2023)


Installation view “Guo-Liang Tan: in mid shapes”, Ota Fine Arts, Tokyo, 2023


Installation view “Guo-Liang Tan: in mid shapes”, Ota Fine Arts, Tokyo, 2023


Guo-Liang Tan, It Moves It (2023)


Guo-Liang Tan, Night Drive (2023)


Guo-Liang Tan, Funny Weather (2023)


Installation view “Guo-Liang Tan: in mid shapes”, Ota Fine Arts, Tokyo, 2023


Guo-Liang Tan, Slow Release (2023)


Guo-Liang Tan, Untitled(Pearls) (2023)

Copyrighted Image